Текущи проекти
Сдружение Експертна Подкрепа e партньор в проект, финансиран от Европа Aid/131141/C/ACT/Multi PDF Print E-mail
Share

Сдружение Експертна Подкрепа e партньор в проект, финансиран от Европа Aid/131141/C/ACT/Multi

Целият текст...
 
Отразяване на събитие по договор за информираност и публичност на СЕП с ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН по проект финансиран по ОПАК: „ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА И ФУНКЦИОНАЛНОСТТА" PDF Print E-mail
Share

Цялата статия...
 
Youth in action - project MY VOTE.Make Youngsters VOTE PDF Print E-mail
Share

Youth in action - project MY VOTE.Make Youngsters VOTE - Презентация кликнете ТУК за да свалите

 

 
Сдружение Експертна Подкрепа изпълнява договор за услуги по Информираност и публичност по Проект "Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Столична Община по Оперативна програма Регионално Развитие за периода 2014-2020г" PDF Print E-mail
Share

Сдружение Експертна Подкрепа изпълнява договор за услуги по Информираност и публичност по Проект "Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Столична Община по Оперативна програма Регионално Развитие за периода 2014-2020 г.",

Целият текст...
 
Сдружение Експертна Подкрепа (СЕП) е изпълнител на обществена поръчка с възложител Агенция по геодезия, картография и кадастър PDF Print E-mail
Share

Сдружение Експертна Подкрепа (СЕП) е изпълнител на обществена поръчка съгласно чл. 101а и сл. от Закона за обществените поръчки с Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър по проект “Осигуряване на информация и публичност по проект „Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване” (дейност № 6 „Дейности за информация и публичност”).

Целият текст...
 


Designed by Business wordpress themes and freepoker.