Share

Във връзка с реализирането на целите на организацията, Сдружение „Експертна Подкрепа” предоставя следните основни услуги и осъществява следните основни дейности:

1. Предоставя административна помощ и експертно становище в области, свързани с повишаване на административния капацитет, маркетинг на дестинациите, местно развитие, опазване на околната среда, Европейска интеграция и др.;

2. Подготовка и разработване на стратегически документи, провеждане на проучвания и анализи, изготвяне на бази данни, разработване, участие в и управление на проекти, включително проекти по фондовете на ЕС и други донорски програми;

3. Дейности, свързани с популяризирането на изпълнението на даден проект, разпространение на резултатите – организация на конференции, работни срещи и други мероприятия, публикации и др.;

4. Опит в координирането, отчитането и управлението на проекти; Добро познаване на законодателството и инициативите на национално и Европейско ниво в сферите на социалната политика, околната среда и туризма.

 

Кой е на линия

We have 2 guests online

Facebook FanBox

Designed by Business wordpress themes and freepoker.